Fotografering / Video,(även flygforografering från ovan) musikkomposition/ text/ konst Arne & Kia Lindroth
Ställdalen/Kopparberg/Bergslagen/Sweden

Vi kan vid behov hjälpa till att färdigställa video/foto produktioner med bla musik
(även nykomponerad musik/text om så önskas) i
Blosboda Musik/Media Studio Kopparberg